GDPR

GDPR gällande Nordic Rental Machines AB

1 Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Nordic Rental Machines AB, 559197–8043, Policyn beskriver hur bolagen samlar in, bearbetar och lagrar dina personuppgifter enligt Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s Dataskyddsförordning” (SFS 2018:218).

Hädanefter benämns bolagen med ”Nordic Rental”, ”företaget”, ”vi”, ”våra”

 

2 Personuppgiftsansvarig

Nordic Rental är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Vi nås på telefon 010-643-88 88 eller på e-postadressen info@nordicrental.se . Hit kan du vända dig om du vill ställa frågor eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även möjlighet att framställa klagomål på behandlingen av personuppgifterna till Datainspektionen.

 

3 Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. mässor, kundmöten).

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer, när du beställer något från vår hemsida, anmäler att du vill få nyhetsbrev, interagerar på våra sociala medier, hyr, köper, leasar eller erhåller hjälp med finansiering, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon. Denna information kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, position i företaget etc.
 • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.
 • Ansökningshandlingar, CV – person och kontaktinformation, kompetenser, erfarenheter, utbildningar, tidigare arbetsgivare etc. Information vi samlar in om dig: När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):
 • Person- och kontaktinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer och position i företaget.
 • Information om produkter/tjänster – detaljer angående de produkter eller tjänster du har köpt/visat intresse för att köpa.
 • Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik. • Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
 • Geografisk information – din geografiska placering

 

4 Varför vi behandlar personuppgifter

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna hantera administrera kund- och anställningsuppgifter liksom uthyrning. Vi kan även behöva behandla uppgift om kontonummer och liknande uppgifter för att kunna administrera hyra av utrustning och andra ekonomiska mellanhavanden med anledning av verksamheten.

Därtill kan uppgifterna behöva behandlas för att skicka information till kunder om olika evenemang, eller andra sådana slags tillställningar. Men även om olika förhållanden inom företagets verksamhetsområde jämte olika slags varor, tjänster eller andra produkter som är av direkt intresse.

 

5 Hemsida och cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Hos oss kan vi komma att använda oss av följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand föranalyser, t.ex. Google Analytics).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies.

 

6 Hur länge sparar vi uppgifter

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden alternativt så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, t.ex. vad gäller bokföringslagen. Vi sparar exempelvis data rörande personal, kunder och leverantörer.

 

7 Vilka vi lämnar vi ut personuppgifter till

Vi kan, för att kunna utföra våra åtaganden gentemot våra kunder och övriga intressenter, komma att överföra till, eller dela informationen med tredje part såsom leverantörer eller underleverantörer, transportörer och serviceleverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådan tredje part.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till berörda myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna. Nordic Rental kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

 

8 Ändring av policy

Nordic Rental har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Före ändringen kommer Nordic Rental att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn.

 

9 Skydd av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Företaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

10 Dina rättigheter

 • Rätt att få tillgång till din data. Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Nordic Rental har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Detta gäller för såväl digitalt sparad data som pappershandlingar.

Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera alla personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att på ett säkert sätt lagerföra den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

11 Begära begränsning av access till dina uppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgift.

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder. Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Inga produkter i varukorgen. Inga produkter i varukorgen.